Tiếng Việt sửa

Từ nguyên sửa

  1. Từ tiếng thtục):'

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
xəː˧˥kʰə̰ː˩˧kʰəː˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
xəː˩˩xə̰ː˩˧

Từ tương tự sửa

Tính từ sửa

khớ

  1. Biến âm của khá.
  2. (Xem từ nguyên 1).
    Kể cũng khớ đấy.
    Con cá khớ to.

Dịch sửa

Tham khảo sửa