Tiếng Việt

sửa

Từ nguyên

sửa
  1. Từ tiếng thtục):'

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
xəː˧˥kʰə̰ː˩˧kʰəː˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
xəː˩˩xə̰ː˩˧

Từ tương tự

sửa

Tính từ

sửa

khớ

  1. Biến âm của khá.
  2. (Xem từ nguyên 1).
    Kể cũng khớ đấy.
    Con cá khớ to.

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa