Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɣuək˧˥ɣuək˩˧ɣuək˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɣuək˩˩ɣuək˩˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Tính từ sửa

guốc

 1. Đồ dùng đichân, gồm có đế và quai ngang.
  Guốc cao gót.
  Đi guốc trong bụng. (tục ngữ)
 2. Móng chân của một số loài thú như trâu, , ngựa.
  Thú có guốc.
 3. Miếng gỗ hình chiếc guốc dùng để chêm trong một số đồ vật.
  Guốc võng.

Tham khảo sửa