Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨem˧˧ʨem˧˥ʨem˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʨem˧˥ʨem˧˥˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

chêm

  1. Vật cứng, nhỏ dùng để xen vào kẽ hở cho chặt.
    Bỏ cái chêm vào.

Động từ sửa

chêm

  1. Lèn thêm vào chỗ hở một vật cứng, làm cho chặt, cho khỏi lung lay, xộc xệch.
    Chêm cán búa
  2. Nói xen vào.
    Thỉnh thoảng lại chêm vào một câu.

Tham khảo sửa