Wikipedia tiếng Việt có bài viết về:

Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
fə̤n˨˩ tɨ̰˧˩˧fəŋ˧˧˧˩˨fəŋ˨˩˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
fən˧˧˧˩fən˧˧ tɨ̰ʔ˧˩

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

phần tử

  1. Thành viên, cá nhân.
    Phần tử lạc hậu.
  2. Phần nhỏ tách biệt.
    Phần tử không khí.

Tham khảo sửa