Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
za̤ːw˨˩jaːw˧˧jaːw˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɟaːw˧˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

giào

  1. Xem Trào
    Nước sôi giào ra.

Tham khảo sửa