Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

[ˈɛ.və.dənts]

Danh từSửa đổi

evidence /ˈɛ.və.dənts/

 1. Tính hiển nhiên; tính rõ ràng, tính rõ rệt.
  in evidence — rõ ràng, rõ rệt
 2. (Pháp lý) Chứng, chứng cớ, bằng chứng.
  to bear (give) evidence — làm chứng
  to call in evidence — gọi ra làm chứng
 3. Dấu hiệu; chứng chỉ.
  to give (bear) evidence of — là dấu hiệu của; chứng tỏ (cái gì)

Thành ngữSửa đổi

Ngoại động từSửa đổi

evidence ngoại động từ /ˈɛ.və.dənts/

 1. Chứng tỏ, chứng minh.

Chia động từSửa đổi

Nội động từSửa đổi

evidence nội động từ /ˈɛ.və.dənts/

 1. Làm chứng.

Chia động từSửa đổi

Tham khảoSửa đổi