Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨɨŋ˧˥ kəː˧˥ʨɨ̰ŋ˩˧ kə̰ː˩˧ʨɨŋ˧˥ kəː˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʨɨŋ˩˩ kəː˩˩ʨɨ̰ŋ˩˧ kə̰ː˩˧

Danh từ sửa

chứng cớ

  1. Như chứng cứ.