Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨɨŋ˧˥ tɔ̰˧˩˧ʨɨ̰ŋ˩˧˧˩˨ʨɨŋ˧˥˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʨɨŋ˩˩˧˩ʨɨ̰ŋ˩˧ tɔ̰ʔ˧˩

Động từ sửa

chứng tỏ

  1. Tỏ cho thấy điều gì đó một cách có căn cứ.
    Điều đó đã chứng tỏ sự sai trái của anh ta.

Tham khảo sửa

  • Chứng tỏ, Soha Tra Từ[1], Hà Nội: Công ty cổ phần Truyền thông Việt Nam