Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

 • IPA: /ˈdrɑʊn/
  Hoa Kỳ

Nội động từSửa đổi

drown nội động từ /ˈdrɑʊn/

 1. Chết đuối.

Ngoại động từSửa đổi

drown ngoại động từ /ˈdrɑʊn/

 1. Dìm chết, chìm chết, làm chết đuối.
  to be drowned — bị chết đuối (vì tai nạn...)
  to drown oneself — nhảy xuống (sông) tự tử, đâm đầu xuống (sông...) tự tử
 2. Pha loãng quá, pha nhiều nước quá (vào rượu... ).
 3. Làm ngập lụt, làm ngập nước, làm ướt đầm đìa, làm giàn giụa.
  drowned in tears — đầm đìa nước mắt
  like a drowned rat — ướt như chuột lột
 4. Làm chìn đắm, làm lấp, làm át (tiếng nói... ), làm tiêu (nỗi sầu... ).
  to be drowned in sleep — chìm đắm trong giấc ngủ, ngủ say mê mệt
  to drown someone's voice — làm át tiếng nói của ai
  to drown one's sorrow in drink — uống rượu tiêu sầu

Thành ngữSửa đổi

Chia động từSửa đổi

Tham khảoSửa đổi