Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

drowns

  1. Động từ chia ở ngôi thứ ba số ít của drown

Chia động từSửa đổi