Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɣo̰ʔj˨˩ɣo̰j˨˨ɣoj˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɣoj˨˨ɣo̰j˨˨

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

gội

  1. Rửa đầu tóc.
    Gội đầu .Gội gió dầm mưa..
    Sống cuộc đời vất vả.

Tham khảo sửa