Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
kom˧˥ko̰m˩˧kom˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
kom˩˩ko̰m˩˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

cốm

 1. Món ăn làm bằng thóc nếp non, rang chín rồi giã cho giẹpsạch vỏ.
  Để ta mua cốm, mua hồng sang sêu. (ca dao)
 2. Thứ được phẩm hình hạt như hạt cốm.
  Cốm can-xi
 3. Từ miền Nam chỉ thức ăn làm bằng gạo nếp hay ngô rangngào với đường.
  Thứ cốm ở miền.
  Nam thì người miền.
  Bắc gọi là bỏng.

Tính từ sửa

cốm

 1. Nói chanh còn non.
  Chanh cốm
 2. Nói vàngtrạng thái vụn.
  Vàng cốm.

Tham khảo sửa