Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ko̰ʔm˨˩ko̰m˨˨kom˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
kom˨˨ko̰m˨˨

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Tính từ sửa

cộm

 1. Căng to hoặc nổi cao lên một cách vướng víu do đựng quá đầy, quá chặt.
  Túi cộm, nhét đầy giấy tờ.
  Quần áo đựng cộm vali.
  Chiếc ví dày cộm.
 2. cảm giác khó chịuda thịt, đặc biệtmắt, do có gì vướngphía trong.
  Bụi than vào, làm cộm mắt.
 3. Láy. Cồm cộm. (ý mức độ ít)

Đồng nghĩa sửa

 1. cồ cộ
 2. nhám
 3. không mịn

Dịch sửa

Tham khảo sửa