Tiếng Việt Sửa đổi

Từ nguyên Sửa đổi

khối nón cụt
Từ tiếng Pháp cône.
súng lục tự động
Từ tiếng Pháp colt.

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
kon˧˧koŋ˧˥koŋ˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
kon˧˥kon˧˥˧

Phiên âm Hán–Việt Sửa đổi

Chữ Nôm Sửa đổi

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự Sửa đổi

Danh từ Sửa đổi

 
côn xe

côn

 1. Gậy để đánh , múa võ.
  Đánh kiếm múa côn.
 2. Khối nón cụt (xem từ nguyên).
 3. Bộ phậnhình như khối nón cụt.
  Côn xe.
  Tiện côn.
 4. Một loại to ở biển theo truyền thuyết có thể hoá thành chim bằng.
  Côn vùng phỉ sức rồng bay phải thời (Phan Trần)
 5. Súng lục tự độngcỡ nòng 11,4 mm (xem từ nguyên).
  Súng côn.

Đồng nghĩa Sửa đổi

côn xe

Dịch Sửa đổi

súng côn
côn xe

Tham khảo Sửa đổi