Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ho̰ʔn˨˩ho̰ŋ˨˨hoŋ˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
hon˨˨ho̰n˨˨

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

hộn

  1. Tính dồn lại.
    Hộn sổ.
    Hộn tiền.
  2. Trộn lẫn với nhau.
    Hộn hai thứ gạo làm một.

Tham khảo sửa