Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
vɔʔɔ˧˥˧˩˨˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
vɔ̰˩˧˧˩vɔ̰˨˨

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

 1. một hoạt động theo một hình thức nhất định nào đó để tự vệ hay chiến đấu không dùng "vũ" khí.
  Trận đấu đài.
  Bẵng đi một thời gian Quyền Anh đông người học trở lại.
 2. một hoạt động theo một hình thức nhất định nào đó để tự vệ hay chiến đấu có dùng "vũ" khí.
  Ông ta chỉ mang "vũ" khí để phòng thân.
  Người này đã dùng "vũ" khí để giết người.
 3. một môn Học về hoạt động theo một hình thức nhất định nào đó để tự vệ hay chiến đấu không dùng "vũ" khí.
  Cô ta có học Nhu Đạo(Judo).
  Đài Quyền Đạo(Taekwondo) bây giờ dùng chân là nhiều.
 4. một môn Học về hoạt động theo một hình thức nhất định nào đó để tự vệ hay chiến đấu có dùng "vũ" khí.
  "Vũ" khí của Pencak silat đa số thì nhỏ, ngắn, gọn nhưng dùng rất lợi hại.
  Võ thuật của Trung Quốc đã hình thành từ rất sớm.
 5. Quân sự; trái với văn.
  Văn toàn tài.
  Đông quan mở hội vui thay,
  Thi văn thi lại bày cờ tiên.
  (ca dao)
 6. Họ "Võ".
  Vị Đại tướng mang họ Võ là một trong hai vị tướng của nước ta đã được thế giới vinh danh.
 7. Tên "Võ".
 8. Chữ ở phần giữa tên và họ "Võ".

Đồng nghĩa khác âm sửa

trong "vũ dũng, vũ khoa, khí"...

Từ dẫn xuất sửa

Dịch sửa

Tính từ sửa

 1. (Kết hợp hạn chế) Gầy ốm.
  Mặt , mình gầy.

Tham khảo sửa