Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
sə̰ː˧˩˧ hiʔiw˧˥ʂəː˧˩˨ hɨw˧˩˨ʂəː˨˩˦ hɨw˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʂəː˧˩ hɨ̰w˩˧ʂəː˧˩ hɨw˧˩ʂə̰ːʔ˧˩ hɨ̰w˨˨

Từ nguyên sửa

Hữu: có

Tính từ sửa

sở hữu

  1. Chỉ cái gì đó thuộc về mình.
    Những tư liệu sản xuất đều thuộc quyền sở hữu chung của nhân dân (Trường Chinh)

Dịch sửa

Tham khảo sửa