Tiếng Pháp sửa

Cách phát âm sửa

 • IPA: /a.ˈvwaʁ/

Từ nguyên sửa

Từ aveir, từ tiếng Latinh habere (“có”).

Ngoại động từ sửa

avoir ngoại động từ /a.ˈvwaʁ/

 1. .
  avoir une bicyclette — có một cái xe đạp
 2. Cảm thấy.
  avoir faim — cảm thấy đói
 3. Được; mua được.
  il aura le prix — nó sẽ được thưởng
  avoir une chose à bon marché — mua rẻ một vật
 4. Đo được.
  la tour a trois cents mètres — tháp đo được ba trăm mét
  avoir pour — có... là
  avoir pour cousin un ministre — có anh họ là bộ trưởng
 5. (Từ cũ, nghĩa cũ) Coi như.
  avoir quelqu'un pour insolvable — coi ai như không có khả năng chi trả
  en avoir — (thông tục) có can đảm
  il n'en a pas, ce type-là — thằng đó không có can đảm đâu
  en avoir pour — mua được (cái gì) với giá
  il en a eu pour cent francs — nó mua được cái đó với giá một trăm frăng
  il y a — có
  il y a beaucoup d'élèves dans la cour — có nhiều học sinh ngoài sân
 6. Cách đây.
  il y a trois ans — cách đây ba năm, đã ba năm
  il n'y a rien à faire — không làm gì được nữa

Chia động từ sửa

Đồng nghĩa sửa

được

Trái nghĩa sửa

được

Từ dẫn xuất sửa

Trợ động từ sửa

avoir trợ động từ /a.ˈvwaʁ/

 1. (Dùng để lập các thời kép)
  j'ai écrit — tôi đã viết
  quand il a eu fini — khi nó đã xong
  avoir à — phải
  avoir à faire — phải làm
  n'avoir qu'à — cứ
  vous n'avez qu'à rester — anh cứ ở lại
 2. Chỉ phải, chỉ việc.
  il n'y a qu'à attendre — chỉ việc chờ đợi thôi

Chia động từ sửa

Danh từ sửa

Số ít Số nhiều
avoir
/a.ˈvwaʁ/
avoirs
/a.ˈvwaʁ/

avoir /a.ˈvwaʁ/

 1. Của cải, tài sản.
  doubler son avoir — tăng của cải gấp đôi
 2. (Kế toán) Bên có, tài sản có.

Đồng nghĩa sửa

bên có

Trái nghĩa sửa

của cải
bên có

Từ liên hệ sửa