Tiếng Tày sửa

Cách phát âm sửa

Danh từ sửa

cúa

 1. của, của cải.
 2. con vật.
  Tua cúa chang đông
  Con vật trong rừng.
 3. đồ.
  Cúa chin hết lai, cúa khai hết mjạc
  Đồ ăn thì làm nhiều, đồ đem bán thì làm đẹp.

Liên từ sửa

cúa

 1. của.
  Da phả cúa Chẩu Dê-xu Krit, lục lan Đa-vít, lục lan Áp-ra-ham.
  Gia phả của Đức Chúa Jêsus Christ, con cháu Đa-vít, con cháu Áp-ra-ham. (Mat 1:1)

Tham khảo sửa

 • Lương Bèn (2011) Từ điển Tày-Việt[[1][2]] (bằng tiếng Việt), Thái Nguyên: Nhà Xuất bản Đại học Thái Nguyên