Tiếng Anh

sửa

Cách phát âm

sửa
 • IPA: /ˈbɜː.dᵊn/
  Hoa Kỳ

Danh từ

sửa

burden (số nhiều burdens)

 1. Gánh nặng ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng)).
  to bend beneath the burden
  còng xuống vì gánh nặng.
  to be a burden to someone
  gánh nặng cho ai.
 2. (Hàng hải) Sức chở, trọng tải (của tàu).
  a ship of a thousand tons burden
  tàu sức chở một nghìn tấn.
 3. Món chi tiêu bắt buộc.
 4. Đoạn điệp (bài bát).
 5. Ý chính, chủ đề (bài thơ, cuốn sách).

Thành ngữ

sửa

Ngoại động từ

sửa

burden ngoại động từ /ˈbɜː.dᵊn/

 1. Chất nặng lên; đè nặng lên ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng)).
  to be burdened with debts — nợ nần chồng chất

Chia động từ

sửa

Tham khảo

sửa