Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

[ˈbɜː.dᵊn]

Danh từSửa đổi

burden /ˈbɜː.dᵊn/

 1. Gánh nặng ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng)).
  to bend beneath the burden — còng xuống vì gánh nặng
  to be a burden to someone — là gánh nặng cho ai
 2. (Hàng hải) Sức chở, trọng tải (của tàu).
  a ship of a thousand tons burden — tàu sức chở một nghìn tấn
 3. Món chi tiêu bắt buộc.
 4. Đoạn điệp (bài bát).
 5. Ý chính, chủ đề (bài thơ, cuốn sách).

Thành ngữSửa đổi

Ngoại động từSửa đổi

burden ngoại động từ /ˈbɜː.dᵊn/

 1. Chất nặng lên; đè nặng lên ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng)).
  to be burdened with debts — nợ nần chồng chất

Chia động từSửa đổi

Tham khảoSửa đổi