Tiếng ViệtSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨṵ˧˩˧ ɗe̤˨˩ʨu˧˩˨ ɗe˧˧ʨu˨˩˦ ɗe˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʨu˧˩ ɗe˧˧ʨṵʔ˧˩ ɗe˧˧

Danh từSửa đổi

chủ đề

  1. Vấn đề chính được đặt ra trong một tác phẩm nghệ thuật.
    Chủ đề của tác phẩm.
  2. Đề tài được chọn làm nội dung chủ yếu trong học tập, sáng tác.
    Chủ đề nông thôn.
    Viết báo tường theo chủ đề tự chọn.
  3. Người cầm cái trong một đám đánh đề.

Tham khảoSửa đổi