Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
va̤ːj˨˩jaːj˧˧jaːj˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
vaːj˧˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

vài

  1. Số lượng ít, ước chừng hai ba.
    Phát biểu vài câu.
    Chỉ có vài người phản đối thôi.
    Mua vài quyển sách.

Đồng nghĩa sửa

Tham khảo sửa

Tiếng Tày sửa

Cách phát âm sửa

Danh từ sửa

vài

  1. trâu.

Tham khảo sửa

  • Lương Bèn (2011) Từ điển Tày-Việt[[1][2]] (bằng tiếng Việt), Thái Nguyên: Nhà Xuất bản Đại học Thái Nguyên