Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɨk˧˥ɨ̰k˩˧ɨk˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɨk˩˩ɨ̰k˩˧

Chữ Nôm

sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự

sửa

Danh từ

sửa

ức

 1. Phần ngực, ngayxương mỏ ác của người.
 2. Ngực của chim thú nói chung.
  Bắn trúng ức con chim.

Số từ

sửa

ức

 1. (Cũ, id.) Số đếm bằng mười vạn.

Động từ

sửa

ức

 1. Tức tối lắm đành phải nén chịu, không làm gì được.
  Ức tận cổ mà đành chịu bó tay.
  Oan ức.
  Uất ức.

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa

Tiếng Kháng

sửa

Từ nguyên

sửa

Từ tiếng Thái Đen.

Danh từ

sửa

ức

 1. ngực, .

Tham khảo

sửa
 • Nguyễn Văn Huy (1975). "Về nhóm Kháng ở bản Quảng Lâm". Ủy ban khoa học xã hội Việt Nam: Viện dân tộc học. Về vấn đề xác định thành phần các dân tộc thiểu số ở miền bắc Việt Nam. Hà Nội: Nhà xuất bản khoa học xã hội. tr. 429–443.
 • Tạ Quang Tùng (2021). "A Phonology and Lexicon of Khang in Vietnam". Journal of the Southeast Asian Linguistics Society. 14 (2). hdl:10524/52487. →ISSN.