Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɨ̰ʔk˨˩ɨ̰k˨˨ɨk˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɨk˨˨ɨ̰k˨˨

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Tính từ sửa

ực

  1. Từ mô phỏng tiếng nuốt mạnh chất lỏng.
    Nuốt đánh ực một cái.
  2. Láy. Ừng ực. (ý liên tiếp)..
    Uống ừng ực.

Tham khảo sửa