Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
fə̤n˨˩fəŋ˧˧fəŋ˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
fən˧˧

Danh từ riêng sửa

Phần

  1. Loại cây thường trồnglàng quê Trung Quốc. Người ta dùng từ này để chỉ quê hương.

Đồng nghĩa sửa

Dịch sửa

Từ liên hệ sửa

Tham khảo sửa