Tiếng Việt sửa

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ŋïŋ˧˧ŋïn˧˥ŋɨn˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ŋïŋ˧˥ŋïŋ˧˥˧

Xem thêm sửa

  • Như nghênh (trong một số trường hợp như nghinh chiến, nghinh địch, nghinh hôn, v. v. ).

Dịch sửa

Tham khảo sửa