Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
˧˥sɔ̰˩˧˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
˩˩sɔ̰˩˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

  1. Góc nhỏ hẹp, tối tăm, ít được chú ý tới.
    bếp.
    vườn.
    Đầu đường chợ.
    nhà quê (b).

Tham khảo sửa

Tiếng Nguồn sửa

Danh từ sửa

  1. gió.