Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
˧˥sɔ̰˩˧˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
˩˩sɔ̰˩˧

Chữ Nôm Sửa đổi

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự Sửa đổi

Danh từ Sửa đổi

  1. Góc nhỏ hẹp, tối tăm, ít được chú ý tới.
    bếp.
    vườn.
    Đầu đường chợ.
    nhà quê (b).

Tham khảo Sửa đổi

Tiếng Nguồn Sửa đổi

Danh từ Sửa đổi

  1. gió.