Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tuən˧˧tuəŋ˧˥tuəŋ˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tuən˧˥tuən˧˥˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

tuôn

 1. Di chuyển từ trong ra thành dòng, thành luồng, nhiều và liên tục.
  Nước suối tuôn ra.
  Mồ hôi tuôn ròng ròng.
  Nước mắt tuôn như mưa.
  Khói tuôn nghi ngút.
 2. (Khẩu ngữ) Đưa ra, cho ra nhiều và liên tục.
  Tuôn ra những lời thô bỉ.

Đồng nghĩa sửa

Dịch sửa

Tham khảo sửa