Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
vɔʔɔ˧˥˧˩˨˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
vɔ̰˩˧˧˩vɔ̰˨˨

Từ tương tự sửa

Tên sửa

  1. Họ .
  2. Tên .
  3. Tên lót

Danh từ sửa

  1. Mỏm núi đá hình cái cửasóng dữ, tục truyền hàng năm vào tiết tháng ba, cá chép khắp nơi kéo về vượt Vũ Môn, con nào nhảy qua được thì hoá rồng. Nhân đó, cửa chỉ trường thi, và thi đỗ gọi vượt qua Vũ Môn.

Đồng nghĩa sửa

Từ dẫn xuất sửa

Dịch sửa

Tham khảo sửa