Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
vɔ̤˨˩˧˧˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
˧˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

 1. Thứ lớn.
  Một con lợn béo, một rượu tăm. (ca dao) .
  đựng muối khô thì trời còn nắng. (tục ngữ)

Tính từ sửa

 1. Đphg .
  Khoai bị .

Động từ sửa

 1. Lấy tay hoặc chân làm cho nhàu cho nát, cho rối.
  đầu.
  lúa.
  giấy.
  quần áo.
  Rối như tơ . (tục ngữ)

Dịch sửa

Tham khảo sửa