Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
huʔu˧˥hu˧˩˨hu˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
hṵ˩˧hu˧˩hṵ˨˨

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

  1. Đồ gốm dùng để đựng, cổ nhỏ, phình to ở giữa, thít đầu về đáy.
    rượu.
    Tối như nút.

Tham khảo sửa