Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨa̰ʔj˨˩tʂa̰j˨˨tʂaj˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʂaj˨˨tʂa̰j˨˨

Từ tương tự sửa

Tính từ sửa

trạy

  1. Đen lắm.
    Mặt trạy vì sém nắng.

Tham khảo sửa