Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨa̰j˧˩˧tʂaj˧˩˨tʂaj˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʂaj˧˩tʂa̰ʔj˧˩

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

trảy

  1. Ngắt quả trên cây.
    Trảy nhãn.

Động từ sửa

trảy

  1. Róc đi.
    Trảy mắt tre.

Dịch sửa

Tham khảo sửa