Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

messages

  1. Động từ message chia ở ngôi thứ ba số ít.

Chia động từSửa đổi