Tiếng AnhSửa đổi

 
market

Cách phát âmSửa đổi

[ˈmɑr.kɪt]

Danh từSửa đổi

market /ˈmɑr.kɪt/

 1. Chợ.
  to go to market — đi chợ
 2. Thị trường, nơi tiêu thụ; khách hàng.
  the foreign market — thị trường nước ngoài
 3. Giá thị trường; tình hình thị trường.
  the market fell — giá thị trường xuống
  the market rose — giá thị trường lên
  the market is quiet — tình hình thị trường ổn định; thị trường chứng khoán bình ổn

Thành ngữSửa đổi

Ngoại động từSửa đổi

market ngoại động từ /ˈmɑr.kɪt/

 1. Bánchợ, bánthị trường.

Chia động từSửa đổi

Nội động từSửa đổi

market nội động từ /ˈmɑr.kɪt/

 1. Mua bánchợ.

Chia động từSửa đổi

Tham khảoSửa đổi