Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
zajŋ˧˧ zɨ̰ʔ˨˩jan˧˥ jɨ̰˨˨jan˧˧˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɟajŋ˧˥ ɟɨ˨˨ɟajŋ˧˥ ɟɨ̰˨˨ɟajŋ˧˥˧ ɟɨ̰˨˨

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

danh dự

 1. Sự coi trọng của dư luận xã hội, dựa trên giá trị tinh thần, đạo đức tốt đẹp.
  Danh dự con người.
  Bảo vệ danh dự.
  Lời thề danh dự (được bảo đảm bằng danh dự).
 2. (Dùng phụ sau d., trong một số tổ hợp) . Cái nhằm mang lại danh dự, nhằm tỏ rõ sự kính trọng của xã hội, của tập thể.
  Được tặng cờ danh dự.
  Ghế danh dự.
  Chủ tịch danh dự (trên danh nghĩa, không đảm nhiệm công việc thực tế).

Dịch sửa

Tham khảo sửa