Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
zɔ̤˨˩ʐɔ˧˧ɹɔ˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɹɔ˧˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

  1. Nhánh non.
    huệ.
    lan.

Tính từ sửa

  1. lỗ thủng nhỏ khiến nước ở trong rỉ ra.
    Cái thùng .

Tham khảo sửa