Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
xi̤˨˩kʰi˧˧kʰi˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
xi˧˧

Chữ Nôm

sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự

sửa

Xem thêm

sửa

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa