Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
xi̤˨˩kʰi˧˧kʰi˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
xi˧˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Tiếng Seneca sửa

Dịch sửa

Tham khảo sửa