Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
kɨk˧˥kɨ̰k˩˧kɨk˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
kɨk˩˩kɨ̰k˩˧

Danh từ

sửa

cức

  1. Xem cứt

Đồng nghĩa

sửa