Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
hwam˧˥hwam˩˧hwam˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
hwam˩˩hwam˩˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Tính từ sửa

hoắm

  1. Lõm vào.
    Cái hang sâu hoắm.
    Vết thương hoắm vào.

Tham khảo sửa