Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
za̰ːʔm˨˩ja̰ːm˨˨jaːm˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɟaːm˨˨ɟa̰ːm˨˨

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Xem thêm sửa

Dịch sửa

Tham khảo sửa