Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
zṵʔj˨˩jṵj˨˨juj˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɟuj˨˨ɟṵj˨˨

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

giụi

  1. Sát tay vào mi mắt.
  2. xuống làm cho tắt.
    Giụi bó đuốc.

Tham khảo sửa