Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
zṵj˧˩˧juj˧˩˨juj˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɟuj˧˩ɟṵʔj˧˩

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

giủi

  1. Đồ đan bằng tre để xúc tôm tép.
  2. Xúc tôm tép bằng cái giủi.

Tính từ sửa

giủi

  1. Bị ma đưa đến một chỗ nào, theo mê tín.

Tham khảo sửa