Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
zṵʔj˨˩ʐṵj˨˨ɹuj˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɹuj˨˨ɹṵj˨˨

Chữ Nôm Sửa đổi

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự Sửa đổi

Phó từ Sửa đổi

rụi

  1. Nói cây cỏ chết sạch.
    Vườn cháy rụi.
    Lúa chết rụi.

Dịch Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi