Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
zṵʔj˨˩ʐṵj˨˨ɹuj˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɹuj˨˨ɹṵj˨˨

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Phó từ sửa

rụi

  1. Nói cây cỏ chết sạch.
    Vườn cháy rụi.
    Lúa chết rụi.

Dịch sửa

Tham khảo sửa