Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

 • IPA: /ˈɡeɪdʒ/

Danh từSửa đổi

gage /ˈɡeɪdʒ/

 1. Đồ cầm, vật cược, vật làm tin.
 2. Găng tay ném xuống đất để thách đấu; sự thách đấu.
  to throw down the gage — ném găng tay xuống đất để thách đấu

Nội động từSửa đổi

gage nội động từ /ˈɡeɪdʒ/

 1. Cầm; đặt cược.

Danh từSửa đổi

gage /ˈɡeɪdʒ/

 1. (Như) Gauge.

Ngoại động từSửa đổi

gage ngoại động từ /ˈɡeɪdʒ/

 1. (Như) Gauge.

Chia động từSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Tiếng PhápSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Danh từSửa đổi

Số ít Số nhiều
gage
/ɡaʒ/
gages
/ɡaʒ/

gage /ɡaʒ/

 1. Vật bảo lãnh, vật thế chấp, vật cược.
 2. (Nghĩa bóng) Cái bảo đảm.
  Un gage sûr — một bảo đảm chắc chắn
 3. Chứng cứ, bằng chứng.
  Gage d’amitié — bằng chứng của tình bạn
 4. (Số nhiều) Tiền công (của người ở).
  Les gages d’une cuisinière — tiền công chị nấu bếp
 5. (Sử học) Găng tay (ném xuống đất để) thách đấu kiếm.
  à gages (nghĩa xấu) — thuê công
  être aux gages de quelqu'un — làm thuê cho ai+ (nghĩa bóng) phục vụ ai; phụ thuộc ai

Tham khảoSửa đổi