Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
zaː˧˧ suk˧˥jaː˧˥ ʂṵk˩˧jaː˧˧ ʂuk˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɟaː˧˥ ʂuk˩˩ɟaː˧˥˧ ʂṵk˩˧

Danh từ sửa

gia súc

  1. Súc vậtlông mao được nuôi trong nhà (như trâu, bò, lợn, chó...).
    Cần chống dịch cho gia súc.

Tham khảo sửa