Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tiəp˧˥ ɲə̰ʔn˨˩tiə̰p˩˧ ɲə̰ŋ˨˨tiəp˧˥ ɲəŋ˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tiəp˩˩ ɲən˨˨tiəp˩˩ ɲə̰n˨˨tiə̰p˩˧ ɲə̰n˨˨

Động từ

sửa

tiếp nhận

  1. Đón nhận cái từ người khác, nơi khác chuyển giao cho.
    Tiếp nhận tặng phẩm.
    Tiếp nhận một bệnh nhân từ bệnh viện khác gửi đến.

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa