Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɗɔ̤j˨˩ hɔ̰j˧˩˧ɗɔj˧˧ hɔj˧˩˨ɗɔj˨˩ hɔj˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɗɔj˧˧ hɔj˧˩ɗɔj˧˧ hɔ̰ʔj˧˩

Động từ

sửa

đòi hỏi

  1. Yêu cầu quá nhiều, quá cao.
  2. Cần có; gây ra, đưa đến.

Dịch

sửa

Danh từ

sửa

đòi hỏi

  1. Sự yêu cầu quá cao.
  2. Điều cần thiết, nhu cầu.

Dịch

sửa