Tiếng ViệtSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɨŋ˧˧ tʰwə̰ʔn˨˩ɨŋ˧˥ tʰwə̰ŋ˨˨ɨŋ˧˧ tʰwəŋ˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɨŋ˧˥ tʰwən˨˨ɨŋ˧˥ tʰwə̰n˨˨ɨŋ˧˥˧ tʰwə̰n˨˨

Từ nguyênSửa đổi

Ưng: bằng lòng; thuận: theo

Động từSửa đổi

ưng thuận

  1. Bằng lòng nghe theo.
    Ưng thuận các điều kiện đã nêu ra.

Tham khảoSửa đổi