Tra từ bắt đầu bởi

Chữ Hán sửa

 
U+65E5, 日
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-65E5

[U+65E4]
CJK Unified Ideographs
[U+65E6]
Bút thuận
 
Bút thuận
 

(bộ thủ Khang Hi 72, +0, 4 nét, Thương Hiệt 日 (A), tứ giác hiệu mã 60100, hình thái)

Ghi chú sử dụng sửa

Tránh nhầm với , rộng và thấp hơn.

Ký tự dẫn xuất sửa

Hậu duệ sửa

Tham khảo sửa

 • Khang Hi từ điển: tr. 489, ký tự 1
 • Đại Hán-Hòa từ điển: ký tự 13733
 • Dae Jaweon: tr. 848, ký tự 14
 • Hán ngữ Đại Tự điển (ấn bản đầu tiên): tập 2, tr. 1482, ký tự 1
 • Dữ liệu Unihan: U+65E5

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

viết theo chữ quốc ngữ

nhạt, nhật, nhựt, nhặt

Tra mục từ trên để biết ngữ nghĩa tiếng Việt.

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɲa̰ːʔt˨˩ ɲə̰ʔt˨˩ ɲɨ̰ʔt˨˩ ɲa̰ʔt˨˩ɲa̰ːk˨˨ ɲə̰k˨˨ ɲɨ̰k˨˨ ɲa̰k˨˨ɲaːk˨˩˨ ɲək˨˩˨ ɲɨk˨˩˨ ɲak˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɲaːt˨˨ ɲət˨˨ ɲɨt˨˨ ɲat˨˨ɲa̰ːt˨˨ ɲə̰t˨˨ ɲɨ̰t˨˨ ɲa̰t˨˨

Tiếng Trung Quốc sửa

 

Nguồn gốc ký tự sửa

Sự tiến hóa của chữ
Thương Tây Chu Chiến Quốc Thuyết văn giải tự (biên soạn vào thời Hán) Lục thư thông (biên soạn vào thời Minh)
Giáp cốt văn Kim văn Thẻ tre và lụa thời Sở Tiểu triện Sao chép văn tự cổ
         

Chữ tượng hình (象形) – Mặt Trời. Dấu chấm hay nét ngang được thêm vào giữa để phân biệt với các ký tự tương tự về mặt hình ảnh, như (dạng ban đầu của ). So sánh các dạng trước đó của ký tự này với ký hiệu thiên văn và chiêm tinh của Mặt Trời (), 𓇳 trong chữ tượng hình Ai Cập.

Từ nguyên sửa

giản.phồn.
dị thể

Từ tiếng Hán-Tạng nguyên thủy *s-nəj. Cùng gốc với ཉི་མ (nyi ma) (“Mặt Trời, ngày”) trong tiếng Tạng, နေ (ne) (“Mặt Trời”) hay နေ့ (ne.) (“ngày”) trong tiếng Miến Điện, နံၤ () (“ngày”) trong tiếng Karen S'gaw, (nyip) (“ngày”) trong tiếng Lô Lô.

Cách phát âm sửa


Ghi chú:
 • ngit5 - literary;
 • ngit1 - “day”;
 • ngit4* - “daytime”.
 • Cám
 • Khách Gia
 • Tấn
 • Mân Bắc
 • Ghi chú: mì - only used in 日頭.
  Ghi chú: ji̍t - pronounced in some parts of Anxi, Nan'an and Yongchun counties as well.
  Ghi chú:
  • rig8 - Chaozhou, Shantou, Chaoyang, Chenghai, Raoping;
  • rêg8 - Jieyang.
 • Ngô
 • Ghi chú:
  • 5nyiq - vernacular;
  • 5zeq - literary.
 • Tương
 • Ghi chú:
  • nyi6 - vernacular;
  • r6 - literary.

  Rime
  Character
  Reading # 1/1
  Initial () (38)
  Final () (48)
  Tone (調) Checked (Ø)
  Openness (開合) Open
  Division () III
  Fanqie
  Reconstructions
  Zhengzhang
  Shangfang
  /ȵiɪt̚/
  Pan
  Wuyun
  /ȵit̚/
  Shao
  Rongfen
  /ȵʑjet̚/
  Edwin
  Pulleyblank
  /ȵit̚/
  Li
  Rong
  /ȵiĕt̚/
  Wang
  Li
  /ȵʑĭĕt̚/
  Bernard
  Karlgren
  /ȵʑi̯ĕt̚/
  Expected
  Mandarin
  Reflex
  Expected
  Cantonese
  Reflex
  jat6
  Zhengzhang system (2003)
  Character
  Reading # 1/1
  No. 10845
  Phonetic
  component
  Rime
  group
  Rime
  subdivision
  2
  Corresponding
  MC rime
  Old
  Chinese
  /*njiɡ/

  Định nghĩa sửa

  1. (Thiên văn) Mặt Trời.
  2. Ban ngày.
     ―  bān  ―  ca ngày
  3. Ngày; hôm.
     ―  shí  ―  mười ngày
     ―  wǎng  ―  ngày hôm qua
     ―  lái  ―  ngày mai
  4. Mỗi ngày; hằng ngày; ngày qua ngày.
  5. Ngày trong tháng.
   三月  ―  sān yuè sì   ―  ngày 4 tháng 3
  6. Ngày nào đó; ngày khác.
  7. Ngày trước; trước kia; quá khứ.
  8. Thời gian; thời kỳ.
  9. Loại từ cho ngày.
  10. Nói tắt của 日本 (“Nhật Bản; Nhật”).
   詞典词典  ―  zhōng cídiǎn  ―  từ điển Trung-Nhật
  11. Dạng thay thế của (“hai”).
  12. (Lỗi thời) Nói tắt của 日斯巴尼亞日斯巴尼亚 (Tây Ban Nha).
  13. () (Ngôn ngữ học Trung Quốc) Thanh mẫu tiếng Hán trung cổ của (trung cổ ȵiɪt̚).

  Đồng nghĩa sửa

  Trái nghĩa sửa

  Từ liên hệ sửa

  Hậu duệ sửa